Privacybeleid studio Vic

Als lid of client bij studio Vic ga jij akkoord met onderstaand privacy beleid.

Je privacy is voor studio Vic van  groot belang. Ik houd me dan ook  aan de privacywet. Dit betekent dat ik gegevens alleen gebruik voor het doel waar ze voor zijn verstrekt, geen onnodige gegevens vraag en jij altijd inzage kunt krijgen in de gegevens die ik van jou heb.

 

Je hebt je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief of je ingeschreven voor de wekelijkse workouts.  Je hebt daarbij je e-mailadres en naam achtergelaten.  Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet.

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, de wekelijkse workout,  het contactformulier invult, of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer

Met welk doel worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen met de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven en wekelijkse workouts. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten, en bij het inschrijven van de wekelijkse workouts, of als je lid of client bij studio Vic bent geworden..  Ik voeg nooit zonder toestemming  je emailadres toe aan een mailinglijst!
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je lid of client wordt.
 • Tijdens een intake noteer ik verschillende gezondheidsgegevens, om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Deze gegevens bewaar ik op mijn laptop en in sommige gevallen maak ik een Google Drive bestand waar jij ook inzage in hebt. Ik verwijder al jouw gegevens binnen een maand na het beëindigen van jouw traject (tenzij anders gewenst door jou).
 • Foto’s/ video’s deel ik alleen na jouw toestemming op Social Media.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je direct of in de nacht die volgt automatisch verwijderd uit mijn systeem.
 • Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
 • Wanneer jouw traject is afgelopen verwijder ik jouw gegevens binnen een half jaar, tenzij we iets anders hebben besproken.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Met wie deel ik je gegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals, Google drive, Autorespond of Mailchimp. De servers van Autorespond is gevestigd in Nederland en Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Google,  Mailchimp & Autorespond met de privacy van je gegevens omgaan.Verder kan het zijn dat ik je gegevens gebruik in mijn administratieprogramma van Rompslomp.nl. Met hen heb ik een verwerkingsoverkeenkomst afgesloten

Inzage en wijzigen van je gegevens.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

•uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•het laten corrigeren van fouten
•het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•intrekken van toestemming
•bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens:

Esther Stelwagen

info.studiovic@gmail.com

0657550833